ZAKUP PALIWA STAŁEGO: Informacja dot. zakupu po cenie preferencyjnej - więcej informacji | Informacja o składaniu wniosków o wydanie zaświadczenia uprawniającego do preferencyjnego zakupu - więcej informacji

×
Wyszukaj w serwisie

Zjazd oddziału miejsko-gminnego związku OSP RP Gminy Namysłów

 

W dniu 13 listopada br. w Głuszynie odbył się zjazd oddziału miejsko-gminnego związku OSP RP Gminy Namysłów.

Stanowił on okazję do podsumowania pięcioletniej kadencji zarządu gminnego za lata 2016-2021.

W tym okresie odnotowano blisko 600 zdarzeń, z czego 329 stanowiły pożary, 259 to miejscowe zagrożenia, a 17 to fałszywe alarmy.

W obradach oprócz delegatów i członków, uczestniczyli również: Zastępca Burmistrza Namysłowa Krzysztof Mucha, Starosta Namysłowski Konrad Gęsiarz, Wicestarosta Namysłowski Tomasz Wiciak oraz Dyrektor Namysłowskiego Ośrodka Kultury Mariusz Jabłoński.

Podczas zjazdu udzielono absolutorium obecnemu Zarządowi oraz dokonano wyboru nowego, w składzie: Tomasz Przysieżny – Prezes, Kazimierz Fedunik – Wiceprezes, Edward Choryszny – Wiceprezes, Karolina Iwanowska – Skarbnik, Edyta Panfil – Sekretarz, Sebastian Dumański – Komendant Gminny oraz członkowie Zarządu: Wiesław Litwin, Marek Pasztetnik, Roman Krowiarz, Jarosław Kuźbik, Jacek Grzelak, Grzegorz Choryszny, Artur Wiśniewski, Jan Głogowski, Andrzej Dzwoniarek, Adam Boczar, Rafał Sierpiński, Radosław Krupiński, Kazimierz Kostrzyński, Marian Giza, Tomasz Wiciak i Franciszek Trojanowski.

Gratulujemy nowo wybranemu Zarządowi i życzymy owocnej współpracy na przyszłe lata!

Ustępującym władzom związku, w składzie: Adam Lupa - Prezes, Damian Litwin - Wiceprezes, Andrzej Prokop - Wiceprezes, Kazimierz Fedunik - Wiceprezes, Edyta Panfil - Sekretarz, Wiesław Litwin – Skarbnik oraz członkowie: Tomasz Przysieżny, Bernard Lipińśki, Krystian Raszewski, Damian Cyc, Franciszek Trojanowski, Jan Głogowski, Dariusz Głąb, Roman Krowiarz, Jacek Grzelak, Edward Choryszny, Jan Głogowski, Łukasz Słowik, Andrzej Dzwoniarek, Robert Dumański, Karolina Iwanowska, Kazimierz Klisowski, Mariusz Kil, Tomasz Zioła, Stanisław Wojtasik oraz Władysław Pater - serdecznie dziękujemy za długoletnią, trudną i odpowiedzialną służbę na rzecz lokalnej społeczności oraz zaangażowanie w propagowanie i rozwój ochrony przeciwpożarowej.

- Dziękuję za codzienną działalność Strażakom Ochotnikom, którzy swoją pracą chronią mienie, życie i zdrowie nie tylko współmieszkańców, ale i uczestników ruchu drogowego. Dziękuję także za dobrą współpracę z Samorządem Gminnym i organizacjami działającymi na terenie naszej Gminy. Ostatnie 2 lata, to bardzo ciężki okres ze względu na pandemię COVID-19, ale zawsze mogliśmy liczyć na pomoc jednostek OSP m.in. w dowozie mieszkańców na szczepienia, za co raz jeszcze dziękuję! – powiedział Krzysztof Mucha Zastępca Burmistrza Namysłowa.

Zjazd oddziału miejsko-gminnego związku OSP RP Gminy Namysłów 2.jpeg

Miasta partnerskie

Herb - Nebelschutz.jpegNebelschütz Herb - Linz.jpegLinz Herb - Hlucin.jpegHlučin Herb - Jaremcze.jpegJaremczeHerb - Kiskore.jpegKisköre Herb - Zagon.jpegZagon

Polecane