×
Wyszukaj w serwisie

Informacja z przebiegu konsultacji

W dniach od 15 listopada 2021 r.  do dnia 28 listopada 2021 r. przeprowadzono konsultacje pisemne, dotyczące projektu „Programu współpracy Gminy Namysłów z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na 2022 rok”.

W celu uzyskania uwag i propozycji od organizacji, informacja o rozpoczęciu konsultacji, tj. Zarządzenie Nr 753/VIII/21 Burmistrza Namysłowa z dnia 8 listopada 2021 r. zostało zamieszczone w Biuletynie Informacji Publicznej oraz na stronie internetowej Urzędu Miejskiego w Namysłowie.

Projekt uchwały w sprawie przyjęcia „Rocznego programu współpracy Gminy Namysłów z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na 2022 rok”, został zamieszczony w Biuletynie Informacji Publicznej oraz na stronie internetowej Urzędu Miejskiego w Namysłowie.

Na podstawie § 4 uchwały Nr XLII/395/10, organizacje mogły wypowiadać się w danej sprawie na piśmie, złożonym w ciągu 14 dni od dnia ogłoszenia informacji w sekretariacie Urzędu Miejskiego w Namysłowie, bądź przesłanym pocztą tradycyjną na adres: Urząd Miejski w Namysłowie, ul. Stanisława Dubois 3, 46-100 Namysłów lub elektroniczną na adres: sekretariat@namyslow.eu, z dopiskiem: „Roczny program współpracy”, a także za pomocą platformy ePUAP: m2bs336gqp/skrytkaESP, do dnia 28 listopada 2021 r.

W czasie trwania pisemnych konsultacji nie wpłynęły żadne uwagi.

Organizacje pozarządowe nie wniosły zastrzeżeń do konsultowanego projektu uchwały.

Ostatecznie, w konsultowanym projekcie uchwały, w Rozdziale 9, w § 16.1,  zmieniła się kwota planowana na realizację programu współpracy z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2022, z kwoty 854 000 zł na kwotę 954 000 zł.

Miasta partnerskie

Herb - Nebelschutz.jpegNebelschütz Herb - Linz.jpegLinz Herb - Hlucin.jpegHlučin Herb - Jaremcze.jpegJaremczeHerb - Kiskore.jpegKisköre Herb - Zagon.jpegZagon

Polecane