Wybory samorządowe - więcej informacji

×
Wyszukaj w serwisie

Dofinansowanie 400+

KOMUNIKAT DLA RODZICÓW DZIECI
UCZĘSZCZAJĄCYCH DO ŻŁOBKA W NAMYSŁOWIE

 

Zgodnie z ustawą o rodzinnym kapitale opiekuńczym, od 1 stycznia 2022 r. rodzicom dzieci uczęszczających do żłobka przysługiwać będzie dofinansowanie do miejsca pobytu dziecka w żłobku.

Dofinansowanie będzie wynosić maksymalnie 400 zł miesięcznie (nie więcej niż wysokość opłaty ponoszonej przez rodziców). Dofinansowanie dotyczyć będzie dzieci, które nie będą objęte rodzinnym kapitałem opiekuńczym. Chodzi np. o pierwsze lub jedyne dzieci w rodzinie. Mogą z niego skorzystać też rodzice na drugie lub kolejne dziecko w rodzinie, ale tylko za okresy uczęszczania do żłobka, za które nie przysługuje rodzinny kapitał opiekuńczy. Dofinansowanie dotyczy opłat za opiekę w placówce, lecz nie za wyżywienie dziecka w żłobku. Nie będzie obowiązywało kryterium dochodowe. Rozwiązanie będzie obowiązywać od 1 kwietnia 2022 r., dofinansowanie przysługiwać będzie jednak z wyrównaniem od 1 stycznia 2022 r.

Wniosek o ustalenie prawa do dofinansowania trzeba będzie złożyć do Zakładu Ubezpieczeń Społecznych wyłącznie w postaci elektronicznej.

Rodzice dzieci objętych opieką w żłobku zainteresowani dofinansowaniem są zobowiązani do przekazania Dyrektorowi Żłobka w Namysłowie, do dnia 14 stycznia 2022 r., następujących danych:

1)      numer i serię dokumentu potwierdzającego tożsamość dziecka – w przypadku, gdy dziecku nie nadano numeru PESEL;

2)      daty urodzenia rodziców;

3)      numer i serie dokumentów potwierdzających tożsamość rodziców – w przypadku, gdy rodzicom nie nadano numeru PESEL

4)      adres poczty elektronicznej i numer telefonu rodziców – o ile dane te uległy zmianie albo nie zostały przekazane przez rodziców dzieci objętych opieką w żłobku Dyrektorowi Żłobka w Namysłowie.

Miasta partnerskie

Herb - Nebelschutz.jpegNebelschütz Herb - Linz.jpegLinz Herb - Hlucin.jpegHlučin Herb - Jaremcze.jpegJaremczeHerb - Kiskore.jpegKisköre Herb - Zagon.jpegZagon

Polecane