Wybory samorządowe - więcej informacji

×
Wyszukaj w serwisie

Dodatek osłonowy w Gminie Namysłów

Ośrodek Pomocy Społecznej w Namysłowie informuje, że mieszkańcy Gminy Namysłów wniosek o wypłatę dodatku osłonowego mogą składać w  siedzibie Ośrodka znajdującej się przy Placu Wolności 1  - II piętro (budynek Powiatowego Urzędu Pracy)

Dodatek osłonowy przysługuje osobom, uprawnionym tj. których dochód w gospodarstwie jednoosobowym nie przekroczy 2100,00 zł oraz w gospodarstwie wieloosobowym 1500,00 zł na osobę. Dodatek przysługuje za okres od dnia 1 stycznia 2022 r. do dnia 31 grudnia 2022 r.  i będzie wypłacany w dwóch równych ratach, w terminie do dnia 31 marca 2022 r. oraz do dnia 2 grudnia 2022 r. W przypadku złożenia wniosku o wypłatę dodatku osłonowego później niż na 2 miesiące przed upływem tych terminów, dodatek osłonowy jest wypłacany jednorazowo, niezwłocznie po przyznaniu tego dodatku.

Dodatek osłonowy wynosi rocznie:

1) 400 zł dla gospodarstwa domowego jednoosobowego;

2) 600 zł dla gospodarstwa domowego składającego się z 2 do 3 osób;

3) 850 zł dla gospodarstwa domowego składającego się z 4 do 5 osób;

4) 1150 zł dla gospodarstwa domowego składającego się z co najmniej 6 osób

lub w przypadku osób używających do ogrzewania gospodarstwa domowego kocioł na paliwo stałe, kominek, kozę, ogrzewacz powietrza, trzon kuchenny, kuchnię węglową lub piec na paliwo stałe, zasilane węglem lub paliwami węglopochodnymi, wpisanym do centralnej ewidencji emisyjności budynków otrzymają wyższe świadczenie w kwotach:

1) 500 zł dla gospodarstwa domowego jednoosobowego;

2) 750 zł dla gospodarstwa domowego składającego się z 2 do 3 osób;

3) 1062,50 zł dla gospodarstwa domowego składającego się z 4 do 5 osób;

4) 1437,50 zł dla gospodarstwa domowego składającego się z co najmniej 6 osób.

Dodatek osłonowy zostanie przyznany również osobie, gdy wysokość jej przeciętnego miesięcznego dochodu przekroczy powyższe kwoty. Otrzyma wówczas różnicę pomiędzy kwotą dodatku osłonowego, a kwotą o którą został przekroczony przeciętny miesięczny dochód. W przypadku gdy wysokość dodatku osłonowego jest niższa niż 20 zł, świadczenie to nie przysługuje.

Wysokość przeciętnego miesięcznego dochodu ustalana jest na podstawie dochodów osiągniętych w:

1) przedostatnim roku kalendarzowym poprzedzającym rok, w którym złożono żądanie wydania zaświadczenia, w przypadku żądania złożonego w okresie od dnia 1 stycznia do dnia 31 lipca danego roku;

2) ostatnim roku kalendarzowym poprzedzającym rok, w którym złożono żądanie wydania zaświadczenia, w przypadku żądania złożonego w okresie od dnia 1 sierpnia do dnia 31 grudnia danego roku.

Wniosek o przyznanie dodatku osłonowego może być złożony w formie papierowej, bądź drogą elektroniczną poprzez stronę internetową.

PDFWniosek - dodatek osłonowy.pdf (227,00KB)

PDFOświadczenie - dodatek osłonowy.pdf (166,68KB)

PDFOświadczenie - dodatek osłonowy (gosp. rolne).pdf (212,92KB)

W przypadku złożenia wniosku o wypłatę dodatku osłonowego za pomocą środków komunikacji elektronicznej, wniosek ten opatruje się  kwalifikowanym podpisem elektronicznym lub uwierzytelnia z wykorzystaniem profilu zaufanego – z uwagi na panującą pandemię koronawirusa  SARS-CoV-2  zachęcamy do skorzystania z tej formy złożenia wniosku.

Wnioski o wypłatę dodatku osłonowego złożone po dniu 31 października 2022 r. pozostawia się bez rozpoznania.

W przypadku pytań zapraszamy do  kontaktu z pracownikami Ośrodka Pomocy Społecznej w Namysłowie pod następującymi numerami telefonów 77 4107 510, 77 4107 511.

 

Miasta partnerskie

Herb - Nebelschutz.jpegNebelschütz Herb - Linz.jpegLinz Herb - Hlucin.jpegHlučin Herb - Jaremcze.jpegJaremczeHerb - Kiskore.jpegKisköre Herb - Zagon.jpegZagon

Polecane