×
Wyszukaj w serwisie

Centralna Ewidencja Emisyjności Budynków (CEEB)

Szanowni mieszkańcy, przypominamy, że w dniu 1 lipca 2021 r. ruszyła Centralna Ewidencja Emisyjności Budynków (CEEB), która ma na celu zebranie wszystkich danych dotyczących źródeł ciepła i spalania paliw w budynkach mieszkalnych i niemieszkalnych.

Każdy właściciel nieruchomości lub zarządca, w budynku którego zainstalowane jest źródło ciepła lub spalania paliw o mocy nominalnej do 1MW, musi to zgłosić wypełniając odpowiednią deklarację.

Deklarację można złożyć na dwa sposoby:

  1. Jeżeli posiadasz Profil zaufany/bankowość elektroniczną/e-dowód, wejdź na stronę, gdzie  w zakładce do pobrania znajdziesz dwa formularze deklaracji. Formularz A dotyczy budynków i lokali mieszkalnych, formularz B budynków i lokali niemieszkalnych. Wybierz właściwy, wypełnij i wyślij.
  2. Wypełnioną i podpisaną wersję papierową deklaracji możesz złożyć w Urzędzie Miejskim.

Deklarację należy złożyć do 30 czerwca 2022 r., w przypadku źródeł ciepła lub spalania paliw uruchomionych przed 1 lipca 2021 r. lub w ciągu 14 dni, w przypadku źródeł ciepła lub spalania paliw w instalacjach uruchomionych po 1 lipca 2021 r.

Jakie dane niezbędne są do wypełnienia deklaracji:

  • imię i nazwisko albo nazwę właściciela lub zarządcy budynku lub lokalu oraz adres miejsca zamieszkania lub siedziby,
  • adres nieruchomości, w obrębie której eksploatowane jest źródło ciepła lub źródło spalania paliw,
  • numer telefonu właściciela lub zarządcy,
  • adres e-mail,
  • informacje o liczbie i rodzaju eksploatowanych w obrębie nieruchomości źródeł ciepła i źródeł spalania paliw oraz o ich przeznaczeniu i wykorzystywanych w nich paliwach.

Wzory deklaracji można pobrać także poniżej:

Miasta partnerskie

Herb - Nebelschutz.jpegNebelschütz Herb - Linz.jpegLinz Herb - Hlucin.jpegHlučin Herb - Jaremcze.jpegJaremczeHerb - Kiskore.jpegKisköre Herb - Zagon.jpegZagon

Polecane