Wybory samorządowe - więcej informacji

×
Wyszukaj w serwisie

Ogłoszenie o zakupie gruntu

Ogłoszenie

Państwowe Gospodarstwo Leśne Lasy Państwowe Nadleśnictwo Namysłów

zainteresowane jest nabyciem lasów lub gruntów przeznaczonych do zalesienia.

 

Informujemy, że jesteśmy zainteresowani zakupem nieruchomości:

  • położonych w bezpośrednim sąsiedztwie z gruntami będącymi w zarządzie Nadleśnictwa Namysłów;
  • są opisane w ewidencji gruntów i budynków jako las (Ls) lub jako grunty

przeznaczone w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego do zalesienia;

  • mają uregulowany stan prawny tj. założoną księgę wieczystą, która nie może być obciążona na rzecz osób trzecich;
  • granice działki muszą być znane i widoczne w terenie.

Lokalizację gruntów będących w zarządzie Nadleśnictwa można sprawdzić na mapie Banku Danych o Lasach.

W celu uzyskania wstępnej informacji o zainteresowaniu Nadleśnictwa zakupem Państwa działki prosimy o kontakt:

Nadleśnictwo Namysłów, ul. Marii Skłodowskiej-Curie 14A, 46-100 Namysłów, tel. 77 4190 505 wew. 331 lub kom. 668 115 312, e-mail: 

Jednocześnie informujemy, że zgodnie z art. 37 pkt 3 ustawy z dnia 28 września 1991 roku o lasach (tj. Dz.U. z 2021, poz. 1295 z późn. zm.) nabycie może nastąpić po uzyskaniu pisemnej zgody Dyrektora Generalnego Lasów Państwowych.

Miasta partnerskie

Herb - Nebelschutz.jpegNebelschütz Herb - Linz.jpegLinz Herb - Hlucin.jpegHlučin Herb - Jaremcze.jpegJaremczeHerb - Kiskore.jpegKisköre Herb - Zagon.jpegZagon

Polecane