×
Wyszukaj w serwisie

Zwierzęta wokół nas

Szanowni Mieszkańcy,

informujemy, że zgodnie z przyjętym Programem opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie gminy Namysłów w 2022 roku, istnieje możliwość skorzystania z dofinansowania w wysokości 50% kosztów zabiegów sterylizacji i kastracji psów i kotów.  O uzyskanie dofinansowania mogą ubiegać się właściciele zwierząt lub ich opiekunowie, zamieszkujący na terenie gminy Namysłów.

Zasady udzielania dofinansowania:

  1. W celu uzyskania dofinansowania właściciel zwierzęcia lub inna osoba, pod której opieką zwierzę pozostaje, składa wniosek do Urzędu Miejskiego w Namysłowie wraz z wypełnionym oświadczeniem o miejscu zamieszkania.
  2. W przypadku psów, zabiegi sterylizacji i kastracji dofinansowywane są wyłącznie właścicielom lub opiekunom, którzy dokonali elektronicznego oznakowania (chipowania) psa wraz z wpisem do Międzynarodowej Bazy Danych SAFE-ANIMAL oraz dopełnili obowiązku zaszczepienia psa przeciwko wściekliźnie.
  3. Dofinansowanie przyznawane jest wnioskodawcom spełniającym warunki według kolejności wpływu wniosków.
  4. Po pozytywnym rozpatrzeniu wniosku właściciel lub opiekun zwierzęcia otrzymuje zlecenie na wykonanie usługi weterynaryjnej, które jest podstawą do ustalenia terminu zabiegu z lekarzem weterynarii.
  5. Wnioskodawca bezpośrednio po wykonaniu zabiegu sterylizacji lub kastracji uiszcza lekarzowi weterynarii opłatę w wysokości 50% jego kosztów, która wynosi odpowiednio:
Rodzaj zabiegu Całkowity koszt zabiegu Dofinansowanie
do zabiegu przez Gminę Namysłów

Koszt ponoszony przez właściciela zwierzęcia

Sterylizacja kotki 120,00 zł 60,00 zł

60,00 zł

Kastracja kocura

80,00 zł

40,00 zł

40,00 zł

Sterylizacja suki do 10 kg

220,00 zł

110,00 zł

110,00 zł

Sterylizacja suki od 10 do 20 kg                                           

250,00 zł

125,00 zł

125,00 zł

Sterylizacja suki od 20 do 30 kg

300,00 zł

150,00 zł

150,00 zł

Sterylizacja suki od 30 do 40 kg

350,00 zł

175,00 zł

175,00 zł

Sterylizacja suki powyżej 40 kg

400,00 zł

200,00 zł

200,00 zł

Kastracja psa do 10 kg

200,00 zł

100,00 zł

100,00 zł

Kastracja psa od 10 do 20 kg

250,00 zł

125,00 zł

125,00 zł

Kastracja psa od 20 do 30 kg

280,00 zł

140,00 zł

140,00 zł

Kastracja psa od 30 do 40 kg

320,00 zł

160,00 zł

160,00 zł

Kastracja psa powyżej 40 kg

350,00 zł

175,00 zł

175,00 zł
  1. Ogranicza się możliwość uzyskania dofinansowania do dwóch zwierząt z jednej nieruchomości.
  2. Zabiegi sterylizacji i kastracji psów i kotów będą wykonywane w Przychodni Weterynaryjnej Dla Małych Zwierząt lek. wet. Jolanta Kruszyńska, ul. Mikołaja Reja 17, 46-100 Namysłów.
  3. Liczba zabiegów sterylizacji i kastracji wykonanych w ramach dofinansowania jest limitowana wysokością środków przeznaczonych na ten cel.

Formularz wniosku dostępny jest również w Urzędzie Miejskim w Namysłowie, ul. Stanisława Dubois 3, 46-100 Namysłów - pokój nr 12 (sekretariat).

Więcej informacji można uzyskać w Urzędzie Miejskim w Namysłowie – pok. nr 12 (sekretariat) lub pod numerem telefonu 77 4190 304.

Miasta partnerskie

Herb - Nebelschutz.jpegNebelschütz Herb - Linz.jpegLinz Herb - Hlucin.jpegHlučin Herb - Jaremcze.jpegJaremczeHerb - Kiskore.jpegKisköre Herb - Zagon.jpegZagon

Polecane