×
Wyszukaj w serwisie

Przebudowa nawierzchni zewnętrznej na terenie Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Jastrzębiu

Przedmiotowe zadanie obejmuje:

 1. Roboty rozbiórkowe:
 • rozbiórkę istniejącej nawierzchni z płyt betonowych,
 • rozbiórkę istniejących krawężników i obrzeży chodnikowych,
 1. Roboty nawierzchniowe:
 • wykonanie nawierzchni z kostki betonowej prostokątnej grubość 8 cm na podsypce
  z kruszyny granitowej – drogi wewnętrzne,
 • wykonanie nawierzchni z kostki betonowej prostokątnej grubość 6 cm na podsypce z kruszyny granitowej – dojścia do budynku,
 • przebudowa odcinka zewnętrznej kanalizacji sanitarnej z zastosowaniem rur PVC-U Ø 160 mm,
 • humusowanie z obsianiem trawą terenów po rozebranych nawierzchniach i przyległych do utwardzanych nawierzchni,
 • uporządkowanie terenów przyległych.
 1. Wykonanie schodów zewnętrznych z podpiwniczenia:
 • wykonanie robót ziemnych,
 • wykonanie otworu drzwiowego w miejscu istniejącego otworu okiennego,
 • wykonanie przesklepienia z nadproży prefabrykowanych,
 • wykonanie fundamentów pod murki oporowe,
 • wykonanie ścian oporowych z bloczków betonowych,
 • wykonanie izolacji przeciwwilgociowej,
 • wykonanie tynków cementowo-wapiennych na murach oporowych z uzupełnieniem tynków w obrębie wykonanego otworu drzwiowego,
 • wykonanie czapek żelbetowych z kapinosami na murkach oporowych,
 • wykonanie schodów wylewnych,
 • montaż studni chłonnej,
 • montaż balustrady z zamkniętych profili stalowych cynkowanych ogniowo,
 • montaż zadaszenia nad schodami z poliwęglanu komorowego,
 • montaż drzwi stalowych dwupłaszczowych z izolacją termiczną

Tablica Jastrzębie.jpeg

 

Miasta partnerskie

Herb - Nebelschutz.jpegNebelschütz Herb - Linz.jpegLinz Herb - Hlucin.jpegHlučin Herb - Jaremcze.jpegJaremczeHerb - Kiskore.jpegKisköre Herb - Zagon.jpegZagon

Polecane