×
Wyszukaj w serwisie

Budowa dróg gminnych – ulicy Klonowej, Sosnowej i Kasztanowej w Namysłowie wraz z kanalizacją deszczową i oświetleniem

Gmina Namysłów realizuje zadanie pn. „Budowa dróg gminnych – ulicy Klonowej, Sosnowej i Kasztanowej w Namysłowie wraz z kanalizacją deszczową i oświetleniem”, dofinansowane w ramach Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg.

Realizacja przedmiotowego zadania wynika z kompleksowości działań prowadzonych przez Gminę Namysłów, mających na celu rozwój spójnej, funkcjonalnej i efektywnej sieci dróg poprzez budowę i zamykanie ciągów komunikacyjnych. Budowa 650,59 mb dróg gminnych – ulicy Klonowej, Sosnowej i Kasztanowej w Namysłowie wraz z kanalizacją deszczową i oświetleniem jest odpowiedzią na zapotrzebowanie społeczeństwa, które od wielu lat wnioskuje o budowę przedmiotowych dróg.

Dzięki realizacji projektu znacząco poprawi się bezpieczeństwo użytkowników dróg gminnych. Stan techniczny drogi objętej projektem można określić, jako niezadowalający, a istniejący ruch powoduje dodatkowe niszczenie nawierzchni, w której występują bardzo liczne deformacje i odkształcenia w profilu poprzecznym i podłużnym.

Przy drodze w większości brak jest wyraźnie wykształconych poboczy, co powoduje, że piesi poruszają się w tej samej przestrzeni, co pojazdy kołowe, co wpływa na niski poziom bezpieczeństwa.

Jednocześnie brak płynności ruchu pojazdów, wynikający z konieczności omijania przeszkód (dziur) lub zwalnianie przy wymijaniu pojazdów dostawczych powoduje dodatkowe emisje hałasu i spalin, co może skutkować zwiększonym zanieczyszczeniem powierzchni ziemi i wód.

Całkowita wartość projektu to 2.368.248,79 zł, a otrzymane dofinansowanie w wysokości 1.420.949,27 zł, stanowi 60 % wartości całej inwestycji.

gg.png

Miasta partnerskie

Herb - Nebelschutz.jpegNebelschütz Herb - Linz.jpegLinz Herb - Hlucin.jpegHlučin Herb - Jaremcze.jpegJaremczeHerb - Kiskore.jpegKisköre Herb - Zagon.jpegZagon

Polecane