Wybory samorządowe - więcej informacji

×
Wyszukaj w serwisie

„Granty PPGR – Wsparcie dzieci i wnuków byłych pracowników PGR w rozwoju cyfrowym”

Gmina Namysłów w 2022 r. otrzymała dofinansowanie w wysokości  ponad 1,2 mln zł w ramach programu „Granty PPGR – Wsparcie dzieci i wnuków byłych pracowników PGR w rozwoju cyfrowym”, Projekt zostanie sfinansowany w całości ze środków zewnętrznych.

Wsparciem zostanie objętych 485 dzieci z terenu całej Gminy, które spełniły wymagane warunki konkursu.  Pandemia COVID-19 uwidoczniła wiele problemów w tym braki i nierówności w rozwoju cyfrowym uczniów, w tym deficyt sprzętu komputerowego. Celem programu jest pomoc rodzinom popegeerowskim w zakresie dostępu do sprzętu komputerowego oraz wyeliminowanie ograniczeń związanych z nauką zdalną. Dofinansowanie zostanie przeznaczone  na zakup laptopów wraz z niezbędnym oprogramowaniem i akcesoriami umożliwiającymi naukę zdalną.

Projekt sfinansowano ze środków Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020 Oś Priorytetowa V: Rozwój cyfrowy JST oraz wzmocnienie cyfrowej odporności na zagrożenia REACT-EU.

grafika.jpeg

Sfinansowano w ramach reakcji Unii na pandemię COVID-19

 

Miasta partnerskie

Herb - Nebelschutz.jpegNebelschütz Herb - Linz.jpegLinz Herb - Hlucin.jpegHlučin Herb - Jaremcze.jpegJaremczeHerb - Kiskore.jpegKisköre Herb - Zagon.jpegZagon

Polecane