Namysłowska wypożyczalnia rowerów integracyjnych (NWRI) - Namysłów bez barier

Miejsce realizacji zadania:

Pomieszczenia krytej pływalni „Delfin” w Namysłowie lub zamiennie pomieszczenia Namysłowskiego Ośrodka Kultury

Opis i cel zadania:

Zakup rowerów i osprzętu, dostosowanych do potrzeb osób niepełnosprawnych oraz uruchomienie wypożyczalni rowerów i osprzętu dla osób z niepełnosprawnością, a także ich opiekunów.

Szacunkowy koszt zadania:

64 344,00 zł

Uzasadnienie:

Zadanie to odpowiada potrzebom osób z szerokim spektrum niepełnosprawności, posiadających wszelkiego rodzaju ograniczenia. Będzie służyć osobom niepełnosprawnym ruchowo, intelektualnie, niewidomym, niedowidzącym, jak również ich rodzinom, opiekunom i wolontariuszom. Dzięki możliwości nieodpłatnego wypożyczenia specjalistycznego sprzętu, osoby z niepełnosprawnościami, które nie mogą korzystać ze standardowych modeli, będą mogły pokonać dotychczasowe bariery życia codziennego. To ciekawa propozycja ich aktywizacji i rehabilitacji, sposób na dotlenienie organizmu i poprawienie sprawności fizycznej, a sam rower to doskonałe narzędzie terapeutyczne i rehabilitacyjne, motywujące do działania i integracji. Wypożyczalnia będzie oferowała rowery oraz osprzęt, taki jak: przystawki do wózków inwalidzkich, rowery typu tandem oraz rowery trójkołowe.

Rowery rehabilitacyjne.png