Osiedle Reymonta - atrakcyjniej, bezpieczniej i czyściej

Miejsce realizacji zadania:

Chodnik na odcinku od kładki do ul. Kolejowej, Aleja nad Namysłówką, zieleniec oraz plac zabaw przy ul. Kolejowej w Namysłowie

Opis i cel zadania:

- Zakup i montaż 5 dystrybutorów worków z koszem na psie odchody przy ul. Kolejowej,

- Zakup i montaż 2 stołów piknikowych z ławkami na terenie zieleńca oraz placu zabaw przy ul. Kolejowej,

- Zakup i montaż 3 latarni solarnych na terenie zieleńca przy ul. Kolejowej,

- Doposażenie placu zabaw przy ul. Kolejowej o zestaw zabawowy

Szacunkowy koszt zadania:

98 316,00 zł

Uzasadnienie:

Założeniem projektu jest uczynienie z Osiedla Reymonta w Namysłowie miejsca czystszego, bezpieczniejszego i bardziej atrakcyjnego dla rodzin z dziećmi oraz ich pupili, co zostanie osiągnięte poprzez zakup i montaż w/w urządzeń w ramach tego zadania. Zestaw zabawowy połączy funkcje rozrywkowe i sprawnościowe, stoły piknikowe wpłyną na integrację rodzin i mieszkańców, dostęp do dystrybutorów worków na psie odchody przyczyni się do wzrostu poziomu czystości na terenie zieleńca, a montaż solarnych latarni pozwoli zadbać o bezpieczeństwo i ekologię w tym rejonie. Rozmieszczenie konkretnych urządzeń, może   także ulec zmianie w zależności od możliwości i zasadności ich montażu oraz w celu osiągnięcia najbardziej efektywnych rozwiązań.

Zestaw zabawowy - lokomotywa - pociąg.jpeg