Mini park linowy

Miejsce realizacji zadania:

Osiedle Leśne - teren zielony przy ul. Kościuszki i Długosza w Namysłowie

Opis i cel zadania:

Montaż mini parku linowego, stanowiącego zestaw składający się z 10 przeszkód

Szacunkowy koszt zadania:

64 248,00 zł

Uzasadnienie:

Mimo, że inwestycja dedykowana jest dzieciom starszym, po 13 roku życia i młodzieży, co stanowi nowość wśród namysłowskich placów zabaw, przeszkody umieszczone będą na niewielkiej wysokości, dlatego też park będzie bezpieczny również dla młodszych jego użytkowników. Poprzez zabawę, uczestnicy poprawią swoją sprawność fizyczną i koordynację wzrokową, a pokonanie przeszkód sprawi im satysfakcję, pozwoli poprawić ich kondycję i równowagę. Instalacja jest pomysłem na zacieśnienie rodzinnych relacji, gdzie najmłodsi nauczą się koncentracji, będą ćwiczyć umiejętności skupienia, cierpliwości oraz precyzji.

208-4.jpeg