Usprawnienie ruchu drogowego drogi krajowej nr 39 na odcinku osiedla 1 Maja w Namysłowie

Miejsce realizacji zadania:

Okolice ul. Fabrycznej - z działki nr 806 na działkę nr 1249 w Namysłowie

Opis i cel zadania:

Zwiększenie bezpieczeństwa uczestników ruchu drogowego na drodze krajowej nr 39 poprzez budowę 17 m2 odcinka zjazdu publicznego o nawierzchni twardej, z drogi gminnej przy ul. Fabrycznej w Namysłowie, w rejonie zabudowy wielorodzinnej Osiedla 1 Maja.

Szacunkowy koszt zadania:

17 403,13 zł

Uzasadnienie:

Inwestycja przyczyni się do podniesienia komfortu jazdy po mieście, zwiększenia przepustowości oraz poprawy bezpieczeństwa. To rozwiązanie techniczne wpłynie także na uspokojenie ruchu drogowego w miejscu potencjalnie niebezpiecznym, tam gdzie istnieje znaczące prawdopodobieństwo zajścia niepożądanego zdarzenia drogowego. Ułatwi ono również poruszanie się użytkownikom drogi włączającym się do ruchu, wjeżdżającym na osiedle oraz zjeżdżającym z drogi krajowej, nie powodując dalszych utrudnień. Takie działanie wpłynie na ogólną poprawę bezpieczeństwa, prewencyjnie zmniejszając poczucie zagrożenia, usprawni komunikację i zmniejszy tzw. korki w tej okolicy.

1 Maja.jpeg