×
Wyszukaj w serwisie

Rewitalizacja obiektów sportowych na terenie Gminy Namysłów

Gmina Namysłów realizuje zadanie pn. „Rewitalizacja obiektów sportowych na terenie Gminy Namysłów”, dofinansowane ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Opolskiego na lata 2014-2020.

Projekt obejmuje przeprowadzenie prac ukierunkowanych na poprawę jakości życia mieszkańców Namysłowa oraz stworzenie warunków do wzrostu zatrudnienia na obszarach miejskich, poprzez modernizację infrastruktury sportowej w trzech obiektach, tj. hali sportowej "Orzeł" w Namysłowie, Stadionie Miejskim w Namysłowie oraz sali gimnastycznej i pomieszczeń sportowych w Szkole Podstawowej nr 3 w Namysłowie. W zależności od obiektu, planowane inwestycje obejmują m.in. modernizację instalacji wentylacyjnych, modernizację podłóg, elewacji, sanitariatów, szatni sportowych, instalacji centralnego ogrzewania, a także planowany jest montaż urządzeń podnoszących atrakcyjność infrastruktury sportowej (np. ścianki wspinaczkowej) oraz jej użyteczność (np. piłkochwyty).

Realizacja projektu przyczyni się do zwiększenia użyteczności infrastruktury sportowej, co przyczyni się do redukcji zagrożeń wynikających z marginalizacji społecznej i zawodowej, oraz pozytywnie wpłynie na redukcję zachowań patologicznych. Dzięki realizacji projektu możliwym będzie wsparcie 3 obiektów infrastruktury zlokalizowanych na rewitalizowanym obszarze.

Całkowita wartość projektu to 823.000,00 zł, a otrzymane dofinansowanie stanowi 85 %  kosztów kwalifikowanych tj. 618.171,13 zł.

logo OPS.png

Miasta partnerskie

Herb - Nebelschutz.jpegNebelschütz Herb - Linz.jpegLinz Herb - Hlucin.jpegHlučin Herb - Jaremcze.jpegJaremczeHerb - Kiskore.jpegKisköre Herb - Zagon.jpegZagon

Polecane