×
Wyszukaj w serwisie

Zaproszenie do konsultacji projektu uchwały Sejmiku Województwa Opolskiego zmieniającej uchwałę w sprawie ustalenia przebiegu dróg wojewódzkich

Zapraszamy organizacje pozarządowe prowadzące działalność statutową w obszarze podlegającym konsultacjom na terenie województwa opolskiego do zgłaszania uwag/propozycji do projektu uchwały Sejmiku Województwa Opolskiego zmieniającej uchwałę w sprawie ustalenia przebiegu dróg wojewódzkich.

Termin przeprowadzenia konsultacji:  02.06.2022 r. – 16.06.2022 r.

Sposób konsultacji: ewentualne uwagi/propozycje do projektu uchwały Sejmiku Województwa Opolskiego będzie można zgłaszać za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres e-mail dig@opolskie.pl na formularzu stanowiącym załącznik nr 1 do Regulaminu konsultowania aktów prawa miejscowego z organizacjami pozarządowymi w dziedzinach dotyczących działalności statutowej tych organizacji oraz z Radą Działalności Pożytku Publicznego Województwa Opolskiego, stanowiącego załącznik do Uchwały Nr I/13/2014 Sejmiku Województwa Opolskiego z dnia 28 listopada 2014 r. lub przesłać za pośrednictwem poczty lub złożyć osobiście: Urząd Marszałkowski Województwa Opolskiego ul. Hallera 9, 45-867 Opole, pok. 4 (Departament Infrastruktury i Gospodarki).

Dokumenty podlegające konsultacjom:

  • projekt uchwały Sejmiku Województwa Opolskiego zmieniającej uchwałę w sprawie ustalenia przebiegu dróg wojewódzkich

Uchwała Zarządu Województwa Opolskiego, na podstawie której rozpoczęto konsultacje:

Uchwała nr 7166/2022 Zarządu Województwa Opolskiego z dnia  30 maja 2022r.

PDFUchwała ZWO nr 7166_2022 z dnia 30 maja 2022 r. - konsultacje (1).pdf (872,21KB)

Miasta partnerskie

Herb - Nebelschutz.jpegNebelschütz Herb - Linz.jpegLinz Herb - Hlucin.jpegHlučin Herb - Jaremcze.jpegJaremczeHerb - Kiskore.jpegKisköre Herb - Zagon.jpegZagon

Polecane