Wybory samorządowe - więcej informacji

×
Wyszukaj w serwisie

Cyfrowa Gmina

W ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020

Osi Priorytetowej V Rozwój cyfrowy JST oraz wzmocnienie cyfrowej

odporności na zagrożenia REACT-EU

działania 5.1 Rozwój cyfrowy JST oraz wzmocnienie cyfrowej odporności
na zagrożenia

Gmina Namysłów realizuje projekt grantowy „Cyfrowa Gmina”

 

Realizacja przedmiotowego grantu ma na celu wsparcie rozwoju cyfrowego instytucji samorządowej oraz zwiększenie cyberbezpieczeństwa. Powyższe cele zostaną osiągnięte poprzez zakup urządzeń oraz oprogramowania. Zakup sprzętu pozwoli także na przygotowanie Urzędu do wdrożenia elektronicznego zarządzania dokumentacją oraz zapewni możliwość pracy zdalnej. Zwiększenie cyfryzacji instytucji pozwoli na zapewnienie bezpiecznego połączenia tunelowego VPN (kanał komunikacyjny chroniony przez niepowołanym dostępem odczytem i modyfikacją poprzez zastosowanie kryptografii), pomiędzy Urzędem Miejskim a Strażą Miejską i USC. Przeprowadzony zostanie także audytu cyberbezpieczeństwa wraz ze szkoleniem pracowników, który pozwoli na rzetelną ocenę stanu istniejącego a w przypadku wystąpienia niezgodności wdrożone zostaną procedury mające na celu ich likwidację.

Cyfrowa Gmina.png

Miasta partnerskie

Herb - Nebelschutz.jpegNebelschütz Herb - Linz.jpegLinz Herb - Hlucin.jpegHlučin Herb - Jaremcze.jpegJaremczeHerb - Kiskore.jpegKisköre Herb - Zagon.jpegZagon

Polecane