Wybory samorządowe - więcej informacji

×
Wyszukaj w serwisie

Informacja z przebiegu konsultacji

W dniach od 20 października 2022 r. do dnia 2 listopada 2022 r. przeprowadzono konsultacje pisemne, dotyczące projektu „Rocznego Programu współpracy Gminy Namysłów z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na 2023 rok”.

W celu uzyskania uwag i propozycji od podmiotów programu, informacja o rozpoczęciu konsultacji, tj. Zarządzenie nr 1074/VIII/22 Burmistrza Namysłowa z dnia 6 października 2022 r. zostało zamieszczone w Biuletynie Informacji Publicznej oraz na stronie internetowej Urzędu Miejskiego w Namysłowie.

Projekt uchwały w sprawie przyjęcia „Rocznego programu współpracy Gminy Namysłów z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na 2023 rok”, został zamieszczony w Biuletynie Informacji Publicznej oraz na stronie internetowej Urzędu Miejskiego w Namysłowie.

Na podstawie § 4 uchwały Nr XLII/395/10, organizacje mogły wypowiadać się w danej sprawie na piśmie, złożonym w ciągu 14 dni od dnia ogłoszenia informacji w sekretariacie Urzędu Miejskiego w Namysłowie, bądź przesłanym pocztą tradycyjną na adres: Urząd Miejski w Namysłowie, ul. Stanisława Dubois 3, 46-100 Namysłów lub elektroniczną na adres: sekretariat@namyslow.eu, z dopiskiem: „Roczny program współpracy”, a także za pomocą platformy ePUAP: m2bs336gqp/skrytkaESP, do dnia 2 listopada 2022 r.

W czasie trwania pisemnych konsultacji nie wpłynęły żadne uwagi.

Podmioty programu nie wniosły zastrzeżeń do konsultowanego projektu uchwały.

Poniżej załączamy sprawozdanie z przebiegu konsultacji dot. „Rocznego programu współpracy Gminy Namysłów z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na 2023 rok”:

PDFSprawozdanie z przebiegu konsultacji.pdf (741,31KB)

Miasta partnerskie

Herb - Nebelschutz.jpegNebelschütz Herb - Linz.jpegLinz Herb - Hlucin.jpegHlučin Herb - Jaremcze.jpegJaremczeHerb - Kiskore.jpegKisköre Herb - Zagon.jpegZagon

Polecane