Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Przekazanie roweru treningowego dla Ludowego Klubu Sportowego "Orzeł" Namysłów

Dzięki pozyskanemu przez Gminę Namysłów, w ramach Funduszu Pomocy Pokrzywdzonym oraz pomocy Postpenitencjarnej - Funduszu Sprawiedliwości, dofinansowaniu w wysokości 5 tys. zł, zrealizowano zadanie polegające na zakupie roweru treningowego dla Ludowego Klubu Sportowego "Orzeł" Namysłów.

Sprzęt w postaci powietrznego roweru treningowego, 14 grudnia br. został przekazany na rzecz Klubu w jego nowej siedzibie, reprezentującemu LKS ,,Orzeł’’ Prezesowi Kazimierzowi Szelągiewiczowi, przez Zastępcę Burmistrza Namysłowa Krzysztofa Muchę.

Urządzenie niezbędne młodzieży trenującej sporty zapaśnicze w różnych kategoriach wiekowych, pozwoli na wykorzystanie w pełni potencjału sportowego dzieci i młodzieży oraz niewątpliwie korzystnie wpłynie na formę i przygotowanie naszych Mistrzów!