Wybory samorządowe - więcej informacji

×
Wyszukaj w serwisie

Ankieta dotycząca rodzaju i masy odpadów komunalnych ulegających biodegradacji

W związku z wprowadzeniem nowych zasad obliczania osiągniętego przez gminę poziomu recyklingu odpadów komunalnych, prosimy mieszkańców budynków jednorodzinnych, kompostujących bioodpady w przydomowych kompostownikach, o wypełnienie ankiety dotyczącej rodzaju i masy odpadów komunalnych ulegających biodegradacji poddawanych recyklingowi u źródła (kompostowniki przydomowe) w 2022 r.

Wypełnioną ankietę należy dostarczyć do Urzędu Miejskiego w Namysłowie, Wydział Gospodarki Komunalnej, Ochrony Środowiska i Inwestycji budynek B, pok. 17,  w terminie do 31 marca 2023 r.

Przekazane przez Państwa ankiety pozwolą na osiągnięcie przez gminę wymaganego prawem poziomu przygotowania do ponownego użycia i recyklingu odpadów komunalnych, który za 2022 r. wynosi 25 %.

 

Miasta partnerskie

Herb - Nebelschutz.jpegNebelschütz Herb - Linz.jpegLinz Herb - Hlucin.jpegHlučin Herb - Jaremcze.jpegJaremczeHerb - Kiskore.jpegKisköre Herb - Zagon.jpegZagon

Polecane