×
Wyszukaj w serwisie

Informacja Wydziału Rolnictwa i Gospodarki Nieruchomościami

Urząd Miejski w Namysłowie Wydział Rolnictwa i Gospodarki Nieruchomościami informuje, iż zgodnie z ustawą z dnia 22 maja 2003 r. o ubezpieczeniach obowiązkowych, Ubezpieczeniowym Funduszu Gwarancyjnym i Polskim Biurze Ubezpieczycieli Komunikacyjnych (Dz. U. z 2022 r. poz. 2277 t. j.), art. 10c ust. 1 ustawy z dnia 7 lipca 2005 r. o ubezpieczeniach upraw rolnych i zwierząt gospodarskich (Dz. U. z 2019 r., poz. 477 t. j.) Wójt, Burmistrz lub Prezydent Miasta właściwy ze względu na miejsce położenia gospodarstwa rolnego lub miejsce zamieszkania rolnika, jest zobowiązany do kontroli spełnienia obowiązku zawarcia umowy ubezpieczenia OC rolników z tytułu prowadzenia gospodarstwa rolnego:

  1. OC ROLNIKÓW z tytułu prowadzenia gospodarstwa rolnego.
  2. BUDYNKÓW ROLNICZYCH (GOSPODARSKICH).
  3. UPRAW - zbóż, kukurydzy, rzepaku, rzepiku, chmielu, tytoniu, warzyw gruntowych, drzew
    i krzewów owocowych, truskawek, ziemniaków, buraków cukrowych lub roślin strączkowych. (Dotyczy rolników, którzy uzyskują płatności bezpośrednie do gruntów rolnych).

W związku z powyższym wypełnione potwierdzenie  – w terminie do 31 marca 2023 r. należy przedłożyć:

  • w Urzędzie Miejskim w Namysłowie, ul. Dubois 3, 46-100 Namysłów, bud. B, III piętro, pokój 37 lub w sekretariacie Urzędu.
  • drogą e-mailową (skan druku potwierdzenia, polisy i dowodu jej opłacenia) na adres: ilona.kozlowska@namyslow.eu

Dodatkowe informacje oraz wyjaśnienia można uzyskać pod numerem telefonu: 77 4190 374.

Miasta partnerskie

Herb - Nebelschutz.jpegNebelschütz Herb - Linz.jpegLinz Herb - Hlucin.jpegHlučin Herb - Jaremcze.jpegJaremczeHerb - Kiskore.jpegKisköre Herb - Zagon.jpegZagon

Polecane