ZAKUP PALIWA STAŁEGO: Informacja dot. zakupu po cenie preferencyjnej - więcej informacji | Informacja o składaniu wniosków o wydanie zaświadczenia uprawniającego do preferencyjnego zakupu - więcej informacji

×
Wyszukaj w serwisie

Budowa ulicy Kościelnej w Głuszynie

W dniu 13 marca 2023 r. Zarząd Województwa Opolskiego zatwierdził listę informującą o kolejności przysługiwania pomocy na operacje typu: „Budowa lub modernizacja dróg lokalnych” w ramach działania „Podstawowe usługi i odnowa wsi na obszarach wiejskich”, poddziałania „Wsparcie inwestycji związanych z tworzeniem, ulepszaniem lub rozbudową wszystkich rodzajów małej infrastruktury, w tym inwestycji w energię odnawialną i w oszczędzanie energii” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014 – 2020, dla naboru od 14 listopada 2022 r. do 9 stycznia 2023 r.

Gmina Namysłów otrzymała dofinansowanie w wysokości 1 579 969 zł (co stanowi 63,63% kosztów kwalifikowanych) na realizację zadania ,,Budowa ulicy Kościelnej w Głuszynie’’ ze środków Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.

Całkowity koszt operacji wynosi 2 609 681,31 zł.                                                                                            

Zadanie będzie obejmowało budowę drogi o długości 888 m

kanalizacja.png.

Miasta partnerskie

Herb - Nebelschutz.jpegNebelschütz Herb - Linz.jpegLinz Herb - Hlucin.jpegHlučin Herb - Jaremcze.jpegJaremczeHerb - Kiskore.jpegKisköre Herb - Zagon.jpegZagon

Polecane