×
Wyszukaj w serwisie

Budowa dróg w miejscowości Minkowskie

Gmina Namysłów realizuje zadanie pn. „Budowa dróg w miejscowości Minkowskie”, dofinansowane w ramach Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg.

Realizacja przedmiotowego zadania wynika z kompleksowości działań prowadzonych przez Gminę Namysłów, mających na celu rozwój spójnej, funkcjonalnej i efektywnej sieci dróg poprzez budowę i  zamykanie ciągów komunikacyjnych. Budowa 491 mb dróg gminnych w miejscowości Minkowskie jest odpowiedzią na zapotrzebowanie społeczeństwa, które od wielu lat wnioskuje o budowę przedmiotowych dróg. Dzięki realizacji projektu znacząco poprawi się bezpieczeństwo użytkowników dróg gminnych. Należy wspomnieć, że inwestycja realizowana jest na terenach wiejskich, czyli terenach na których stan dróg jest o wiele gorszy niż w dużych miastach czy aglomeracjach. Stan techniczny dróg objętych projektem można określić jako niezadowalający, a istniejący ruch powoduje dodatkowe niszczenie nawierzchni, w której występują bardzo liczne deformacje i odkształcenia w profilu poprzecznym i podłużnym. Przy drogach w większości brak jest wyraźnie wykształconych poboczy, co powoduje, że piesi poruszają się w tej samej przestrzeni, co pojazdy kołowe, co wpływa na niski poziom bezpieczeństwa. Jednocześnie brak płynności ruchu pojazdów, wynikający z konieczności omijania przeszkód (dziur) lub zwalnianie przy wymijaniu pojazdów dostawczych powoduje dodatkowe emisje hałasu i spalin, co może skutkować zwiększonym zanieczyszczeniem powierzchni ziemi i wód.

Całkowita wartość projektu to 1.131.417,32 zł, a otrzymane dofinansowanie w wysokości 678.850,39 zł, stanowi 60 % wartości całej inwestycji.

Budżet Państwa - loga.png

Miasta partnerskie

Herb - Nebelschutz.jpegNebelschütz Herb - Linz.jpegLinz Herb - Hlucin.jpegHlučin Herb - Jaremcze.jpegJaremczeHerb - Kiskore.jpegKisköre Herb - Zagon.jpegZagon

Polecane