×
Wyszukaj w serwisie

Letnia rehabilitacja dla dzieci rolników ubezpieczonych w KRUS

W okresie wakacji 2023 r. KRUS Oddział Regionalny w Opolu zorganizuje turnusy rehabilitacyjne dla dzieci, na których wypoczynek będzie połączony z programem rehabilitacji leczniczej w zakresie:

  • chorób układu oddechowego w Szklarskiej Porębie, w terminie 20.07- 09.08.2023 r.
  • wad postawy  i chorób układu ruchu  w Jedlcu, w terminie 10.07- 30.07.2023 r.

Zasady kierowania i kwalifikowania dzieci na turnus: 

  1. Przynajmniej jedno z rodziców (prawnych opiekunów) podlega ubezpieczeniu społecznemu rolników z mocy ustawy. Jeżeli rolnik ubezpieczony jest na wniosek w pełnym zakresie - ubezpieczenie powinno trwać nieprzerwanie, co najmniej rok.
  2. Wiek - dzieci urodzone w latach 2008-2016 (7-15 lat).
  3. Podstawą skierowania dziecka jest wniosek o skierowanie na rehabilitację leczniczą - druk jest dostępny w Placówkach Terenowych, Oddziale Regionalnym KRUS oraz stronie internetowej - wystawiony przez lekarza podstawowej opieki zdrowotnej lub lekarza specjalistę, przez którego leczone jest dziecko.

Do wniosku powinna zostać dołączona wypełniona dodatkowa informacja o stanie zdrowia dziecka wraz z oświadczeniem rodzica/opiekuna prawnego oraz wypełniony druk „informacje podawane w przypadku pozyskiwania danych osobowych od osoby, której dane dotyczą”.

  1. Pierwszeństwo w skierowaniu na turnusy rehabilitacyjne mają dzieci posiadające orzeczenie o niepełnosprawności.

Termin składania wniosków do 12 maja 2023 r.

Wszelkich dodatkowych informacji udzielają pracownicy Placówek Terenowych i Oddziału Regionalnego KRUS w Opolu.

Miasta partnerskie

Herb - Nebelschutz.jpegNebelschütz Herb - Linz.jpegLinz Herb - Hlucin.jpegHlučin Herb - Jaremcze.jpegJaremczeHerb - Kiskore.jpegKisköre Herb - Zagon.jpegZagon

Polecane