×
Wyszukaj w serwisie

Spotkanie z Sołtysami

W dniu 11 marca sołtysi obchodzą swoje święto - Ogólnopolski Dzień Sołtysa. Z tej właśnie okazji oraz w związku z zakończeniem na terenie Gminy Namysłów wyborów sołtysów i rad sołeckich, w dniu 28 kwietnia br. w restauracji Limba w Namysłowie, na zaproszenie Burmistrza Namysłowa Bartłomieja Stawiarskiego, odbyło się uroczyste spotkanie wszystkich osób pełniących w naszej gminie tę odpowiedzialną funkcję.

W zebraniu wzięli udział także Zastępcy Gospodarza Gminy: Ewelina Moniuszko-Czuczwara oraz Krzysztof Mucha, Wicestarosta Tomasz Wiciak, a także Dyrektor Namysłowskiego Ośrodka Kultury Mariusz Jabłoński.

Włodarze miasta podziękowali przedstawicielom samorządu wiejskiego, zarówno tym ustępującym, jak i ponownie wybranym, za dotychczasową pracę, zaangażowanie oraz wszelką aktywność, której efektem są ciekawe sołeckie wydarzenia i przedsięwzięcia. Spotkanie było również dobrą okazją do zaprezentowania oraz poznania nowo wybranych sołtysów wsi: Objazda, Krasowice, Rychnów, Głuszyna, Brzezinka i Mikowice.

W naszej gminie, zgodnie z ustalonym zarządzeniem Burmistrza Namysłowa harmonogramem, zakończył się niedawno cykl zebrań wiejskich, podczas których dokonano wyboru sołtysów, a także wyłoniono składy rad sołeckich. Wynik przeprowadzenia tajnych głosowań pokazał, że większość z urzędujących sołtysów będzie piastowała swe dotychczasowe funkcje w kolejnej kadencji. We wszystkich zebraniach udział wziął osobiście Bartłomiej Stawiarski, dziękując ustępującym z funkcji sołtysom oraz gratulując nowo wytypowanym.

Z Gospodarzem gminy na stałe współpracuje 32 sołtysów, którzy wybierani są przez mieszkańców poszczególnych wsi na 5-letnią kadencję. Do ich należy przede wszystkim reprezentowanie sołectw na zewnątrz, organizowanie zebrań wiejskich, prezentowanie projektów i inicjatyw o charakterze lokalnym, a także realizowanie uchwał Rady Miejskiej dotyczących sołectwa. W zakresie ustalonym przez Radę Miejską, sołtysi jako inkasenci organu podatkowego dokonują także m.in. poboru podatków rolnego, leśnego i od nieruchomości, uczestniczą także w sesjach Rady Miejskiej, a także w pracach jej organów.

Wszystkim Paniom i Panom sołtys życzymy raz jeszcze wytrwałości i odwagi w realizowaniu przedsięwzięć, pozytywnej energii oraz zrozumienia i wsparcia ze strony mieszkańców.

343089109_739325284557552_3092291233219006358_n.jpeg

 

 

 

 

 

 

Miasta partnerskie

Herb - Nebelschutz.jpegNebelschütz Herb - Linz.jpegLinz Herb - Hlucin.jpegHlučin Herb - Jaremcze.jpegJaremczeHerb - Kiskore.jpegKisköre Herb - Zagon.jpegZagon

Polecane