×
Wyszukaj w serwisie

Budowa dróg w miejscowości Minkowskie

Gmina Namysłów realizuje zadanie pn. „Budowa dróg w miejscowości Minkowskie”, dofinansowane w ramach Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg.

Realizacja przedmiotowego zadania wynika z kompleksowości działań prowadzonych przez Gminę Namysłów, mających na celu rozwój spójnej, funkcjonalnej i efektywnej sieci dróg poprzez budowę i  zamykanie ciągów komunikacyjnych. Budowa 491 mb dróg gminnych w miejscowości Minkowskie jest odpowiedzią na zapotrzebowanie społeczeństwa, które od wielu lat wnioskuje o budowę przedmiotowych dróg. Dzięki realizacji projektu znacząco poprawi się bezpieczeństwo użytkowników dróg gminnych. Należy wspomnieć, że inwestycja realizowana jest na terenach wiejskich, czyli terenach na których stan dróg jest o wiele gorszy niż w dużych miastach czy aglomeracjach. Stan techniczny dróg objętych projektem można określić jako niezadowalający, a istniejący ruch powoduje dodatkowe niszczenie nawierzchni, w której występują bardzo liczne deformacje i odkształcenia w profilu poprzecznym i podłużnym. Przy drogach w większości brak jest wyraźnie wykształconych poboczy, co powoduje, że piesi poruszają się w tej samej przestrzeni, co pojazdy kołowe, co wpływa na niski poziom bezpieczeństwa. Jednocześnie brak płynności ruchu pojazdów, wynikający z konieczności omijania przeszkód (dziur) lub zwalnianie przy wymijaniu pojazdów dostawczych powoduje dodatkowe emisje hałasu i spalin, co może skutkować zwiększonym zanieczyszczeniem powierzchni ziemi i wód.

Całkowita wartość inwestycji wynosi 931.500,60 zł, a otrzymane dofinansowanie ze środków Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg stanowi wartość 558.900,36 zł.

Wykonawcą robót jest KOMPLEX Sp. z o. o., ul. Drzewieckiego 3, 46-100 Namysłów.

Okres realizacji projektu to 2023 rok.

Rządowy Fundusz Rzwoju Dróg - logo.png

Tablica - Minkowskie.png

Miasta partnerskie

Herb - Nebelschutz.jpegNebelschütz Herb - Linz.jpegLinz Herb - Hlucin.jpegHlučin Herb - Jaremcze.jpegJaremczeHerb - Kiskore.jpegKisköre Herb - Zagon.jpegZagon

Polecane