×
Wyszukaj w serwisie

Utworzenie Centrum Rekreacji i Rehabilitacji po COVID-19 w Namysłowie - etap I

Przedmiotem inwestycji  jest utworzenie wielofunkcyjnej  strefy rekreacji i rehabilitacji przy ul. Konopnickiej w Namysłowie. W okresie postcovidowym, biorąc pod uwagę długookresowe negatywne skutki dla zdrowia, konieczne jest zapewnienie mieszkańcom dostępu do infrastruktury umożliwiającej powrót do sprawności psychofizycznej, w szczególności osobom, które przeszły zakażenie. Inwestycja przewiduje m.in.: dostosowanie istniejącej infrastruktury krytej pływalni oraz budowę tężni solankowej.

Całkowita wartość inwestycji wynosi 14.319.404,93 zł, a otrzymane dofinansowanie ze środków Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych stanowi wartość 7.200.000,00 zł.

Wykonawcą robót jest DEMIURG Sp. z o. o., ul. Górnicza 2/143A, 60-107 Poznań.

Okres realizacji projektu: 2022-2024.

Polski Ład - loga.png

Miasta partnerskie

Herb - Nebelschutz.jpegNebelschütz Herb - Linz.jpegLinz Herb - Hlucin.jpegHlučin Herb - Jaremcze.jpegJaremczeHerb - Kiskore.jpegKisköre Herb - Zagon.jpegZagon

Polecane