×
Wyszukaj w serwisie

Budowa ul. Kościelnej w Głuszynie

W dniu 31 lipca 2023 r. podpisano umowę o przyznaniu pomocy na realizację zadania pn. ,,Budowa ul. Kościelnej w Głuszynie’’ pomiędzy Gminą Namysłów reprezentowaną przez Burmistrza Namysłowa Bartłomieja Stawiarskiego a Samorządem Województwa Opolskiego. Inwestycja będzie realizowana w ramach operacji typu: „Budowa lub modernizacja dróg lokalnych”, działanie  „Podstawowe usługi i odnowa wsi na obszarach wiejskich”, poddziałanie „Wsparcie inwestycji związanych z tworzeniem, ulepszaniem lub rozbudową wszystkich rodzajów małej infrastruktury, w tym inwestycji w energię odnawialną i w oszczędzanie energii” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014 – 2020.

Gminie Namysłów przyznano dofinansowanie w wysokości 1 579 969 zł (co stanowi 63,63% kosztów kwalifikowanych) na budowę ulicy Kościelnej w Głuszynie o długości 888 m. Całkowity koszt operacji wynosi 2 609 681,31 zł. W wyniku realizacji operacji osiągnięty zostanie następujący cel: poprawa integralności sieci drogowej oraz umożliwienie lokalnego rozwoju wraz z poprawą bezpieczeństwa poprzez budowę odcinka drogi w miejscowości Głuszyna. 

Budowa ulicy Kościelnej w Głuszynie jest odpowiedzią na zapotrzebowanie społeczeństwa, które od wielu lat wnioskuje o budowę drogi. Dzięki realizacji projektu znacząco poprawi się bezpieczeństwo mieszkańców miejscowości oraz innych użytkowników drogi.                                                                                   

Miasta partnerskie

Herb - Nebelschutz.jpegNebelschütz Herb - Linz.jpegLinz Herb - Hlucin.jpegHlučin Herb - Jaremcze.jpegJaremczeHerb - Kiskore.jpegKisköre Herb - Zagon.jpegZagon

Polecane