×
Wyszukaj w serwisie

Konserwacja i restauracja organów firmy Berschdorf z Nysy w kościele pw. św. Apostołów Piotra i Pawła w Namysłowie

Przedmiotem inwestycji jest realizacja kolejnego etapu przywracania do obsługi liturgicznej i koncertowej zabytkowych organów z 1927 r. zlokalizowanych w namysłowskim kościele parafialnym poprzez wykonanie i montaż jednego z najbardziej skomplikowanych podzespołów instrumentarium organowego tj. stołu gry. Logika interwencji określona w Programie prac konserwatorskich wskazuje na pilną konieczność dokończenia prac przy tym podzespole, rozpoczętych w roku 2022 roku, kiedy to odrestaurowano klawiaturę manuałową i pedałową oraz ławę dla grającego. Prace objęte niniejszym wnioskiem służyć mają z jednej strony uchronieniu przed możliwą degradacją odrestaurowanych już i zmagazynowanych elementów podzespołu, z drugiej strony umożliwią ukończenie najważniejszego etapu prac konserwatorskich przy organach poprzez wykonanie prac konserwatorskich przy obudowie stołu, gry, urządzeniach technicznych wnętrza stołu gry oraz szyldach i przełącznikach rejestrowych. Obecne prace stanowią etap VI część 2. Celem planowanych prac jest uchronienie zabytku przed utratą na zawsze jego zdolności użytkowej oraz walorów brzmieniowych. Ponadto zachowany w tym podzespole wysoki stopień oryginalności substancji zabytkowej, która ma zostać utrwalona, zapewni doskonały materiał badawczy dla naukowych kwerend. Zadanie przyczyni się do znaczącego skrócenia ostatecznego terminu oddania organów do użytku, co pokrywa się z oczekiwaniami społecznymi lokalnej ludności i wiernych parafii (łącznie 16.952 osób, w tym 9.985 wiernych), którzy wyrażają potrzebę udziału w liturgii i uroczystościach kościelnych czy państwowych odbywających się w świątyni przy udziale i dźwiękach organów.

Całkowita wartość inwestycji wynosi 197.046,00 zł, a otrzymane dofinansowanie ze środków Rządowego Programu Odbudowy Zabytków stanowi wartość 170.000,00 zł.

Polski Ład - loga.png

Miasta partnerskie

Herb - Nebelschutz.jpegNebelschütz Herb - Linz.jpegLinz Herb - Hlucin.jpegHlučin Herb - Jaremcze.jpegJaremczeHerb - Kiskore.jpegKisköre Herb - Zagon.jpegZagon

Polecane