×
Wyszukaj w serwisie

Konsultacje w sprawie „Rocznego programu współpracy Gminy Namysłów z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na 2024 rok”

Informujemy, iż w Biuletynie Informacji Publicznej zostało zamieszczone Zarządzenie Burmistrza Namysłowa z dnia 23 października 2023 r.  w sprawie ogłoszenia konsultacji dot. projektu „Rocznego Programu współpracy Gminy Namysłów z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na 2024 rok”.

Konsultacje rozpoczynają się w dniu 31 października 2023 r., a kończą w dniu 13 listopada 2023 r.  

Organizacje mogą wypowiadać się w danej sprawie na piśmie, złożonym w ciągu 14 dni od dnia ogłoszenia informacji: w sekretariacie Urzędu Miejskiego w Namysłowie, bądź przesłanym pocztą tradycyjną na adres: Urząd Miejski w Namysłowie, ul. Stanisława Dubois 3, 46-100 Namysłów, pocztą elektroniczną na adres: sekretariat@namyslow.eu, z dopiskiem: „Roczny program współpracy” lub za pomocą platformy ePUAP:  /m2bs336gqp/SkrytkaESP, do dnia 13 listopada 2023 r.

Poniżej załączamy projekt uchwały w sprawie przyjęcia „Rocznego Programu współpracy Gminy Namysłów z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na 2024 rok”:

Miasta partnerskie

Herb - Nebelschutz.jpegNebelschütz Herb - Linz.jpegLinz Herb - Hlucin.jpegHlučin Herb - Jaremcze.jpegJaremczeHerb - Kiskore.jpegKisköre Herb - Zagon.jpegZagon

Polecane