Wybory samorządowe - więcej informacji

×
Wyszukaj w serwisie

Przebudowa drogi w Przeczowie

Gmina Namysłów realizuje zadanie pn. ,,Przebudowa drogi w Przeczowie’’ dofinansowane w ramach Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg na 2024 r.

Realizacja przedmiotowego zadania wynika z kompleksowości działań prowadzonych przez Gminę Namysłów, mających na celu rozwój spójnej, funkcjonalnej i efektywnej sieci dróg poprzez budowę, rozbudowę, przebudowę i zamykanie ciągów komunikacyjnych. Przebudowa drogi w miejscowości Przeczów jest odpowiedzią na zapotrzebowanie społeczeństwa, które od wielu lat wnioskuje o przebudowę przedmiotowych dróg. Dzięki realizacji projektu znacząco poprawi się bezpieczeństwo użytkowników dróg gminnych. Stan techniczny dróg objętych projektem można określić jako niezadowalający, a istniejący ruch powoduje dodatkowe niszczenie nawierzchni, w której występują bardzo liczne deformacje i odkształcenia w profilu poprzecznym i podłużnym. Przy drodze w większości brak jest wyraźnie wykształconych poboczy, co powoduje, że piesi poruszają się w tej samej przestrzeni, co pojazdy kołowe, co wpływa na niski poziom bezpieczeństwa. Brak dalszych inwestycji może doprowadzić do sytuacji, gdy droga nie będzie w stanie przejąć ciągle zwiększającego się ruchu drogowego. W znacznym stopniu ograniczy to rozwój okolicznych terenów oraz mobilność mieszkańców. Jednocześnie brak płynności ruchu pojazdów, wynikający z konieczności omijania przeszkód (dziur) lub zwalnianie przy wymijaniu pojazdów dostawczych powoduje dodatkowe emisje hałasu i spalin, co może skutkować zwiększonym zanieczyszczeniem powierzchni ziemi i wód.

Całkowita wartość inwestycji wynosi: 360 179,67 zł                                                                                                                                      

Dofinansowanie: 216 107,80 zł

Wykonawcą zadania jest firma PD TRAKT Sp. z o.o. sp. k.

Planowany termin realizacji: 2024

gg.png

Przeczów tablica.jpeg

Miasta partnerskie

Herb - Nebelschutz.jpegNebelschütz Herb - Linz.jpegLinz Herb - Hlucin.jpegHlučin Herb - Jaremcze.jpegJaremczeHerb - Kiskore.jpegKisköre Herb - Zagon.jpegZagon

Polecane