×
Wyszukaj w serwisie

Budowa dróg gminnych w Namysłowie - u. Dębowej, ul. Jodłowej, ul. Modrzewiowej oraz ul. Orzechowej – wraz z kanalizacją deszczową i oświetleniem

Gmina Namysłów realizuje zadanie pn. ,,Budowa dróg gminnych w Namysłowie - u. Dębowej, ul. Jodłowej, ul. Modrzewiowej oraz ul. Orzechowej – wraz z kanalizacją deszczową i oświetleniem’’ dofinansowane w ramach Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg na 2024 r.

Realizacja przedmiotowego zadania wynika z kompleksowości działań prowadzonych przez Gminę Namysłów, mających na celu rozwój spójnej, funkcjonalnej i efektywnej sieci dróg poprzez budowę, rozbudowę, przebudowę i zamykanie ciągów komunikacyjnych. Budowa dróg gminnych w Namysłowie - u. Dębowej, ul. Jodłowej, ul. Modrzewiowej oraz ul. Orzechowej, jest odpowiedzią na zapotrzebowanie społeczeństwa, które od wielu lat wnioskuje o budowę przedmiotowych dróg. Dzięki realizacji projektu znacząco poprawi się bezpieczeństwo użytkowników dróg gminnych. Stan techniczny dróg objętych projektem można określić jako niezadowalający, a istniejący ruch powoduje dodatkowe niszczenie nawierzchni, w której występują bardzo liczne deformacje i odkształcenia w profilu poprzecznym i podłużnym. Przy drodze w większości brak jest wyraźnie wykształconych poboczy, co powoduje, że piesi poruszają się w tej samej przestrzeni, co pojazdy kołowe, co wpływa na niski poziom bezpieczeństwa. Brak dalszych inwestycji może doprowadzić do sytuacji, gdy droga nie będzie w stanie przejąć ciągle zwiększającego się ruchu drogowego. W znacznym stopniu ograniczy to rozwój okolicznych terenów oraz mobilność mieszkańców. Jednocześnie brak płynności ruchu pojazdów, wynikający z konieczności omijania przeszkód (dziur) lub zwalnianie przy wymijaniu pojazdów dostawczych powoduje dodatkowe emisje hałasu i spalin, co może skutkować zwiększonym zanieczyszczeniem powierzchni ziemi i wód.

Całkowita wartość inwestycji wynosi: 5 129 376,14 zł                                                                                                                                  

Dofinansowanie: 3 077 625,68 zł

Planowany termin realizacji: 2024-2025

gg.png

Miasta partnerskie

Herb - Nebelschutz.jpegNebelschütz Herb - Linz.jpegLinz Herb - Hlucin.jpegHlučin Herb - Jaremcze.jpegJaremczeHerb - Kiskore.jpegKisköre Herb - Zagon.jpegZagon

Polecane