Wybory samorządowe - więcej informacji

×
Wyszukaj w serwisie

Gmina Namysłów i Pani Burmistrz Laureatami Plebiscytów!

Mamy zaszczyt ogłosić, że Pani Ewelina Moniuszko-Czuczwara oraz nasza Gmina znaleźli się w gronie laureatów Plebiscytu na odpowiednio: SAMORZĄDOWCA I SAMORZĄD PRZYJAZNY KGW 2023 roku!

Konkurs zorganizowany przez Polski Związek Kół Gospodyń Wiejskich, miał na celu promowanie dobrych praktyk na linii KGW i samorząd lokalny, a także nagradzanie tych samorządów i samorządowców, które wyróżniają się szczególną troską, wsparciem i zaangażowaniem w ich lokalny rozwój i dobro, kreując do tego korzystne otoczenie, a także warunki. Partnerem plebiscytu jest Warszawski Instytut Bankowości.

Dzięki Państwa nieocenionemu wsparciu i zaangażowaniu, Pani Burmistrz Ewelina Moniuszko-Czuczwara oraz sama Gmina Namysłów, znalazły się w pierwszej dziesiątce spośród 135 kandydatów i 67 jednostek samorządowych, zgłoszonych do udziału w Plebiscycie!

Kapituła Plebiscytu postanowiła wyróżnić Panią Ewelinę Moniuszko-Czuczwarę między innymi za fakt, iż po objęciu funkcji Zastępczyni Burmistrza Namysłowa, mając na uwadze istotę tradycji ludowej regionu, jako jeden ze swoich priorytetów obrała integrację środowiska kobiet pracujących i działających na rzecz obszarów wiejskich.

Już wcześniej, jako członkini KGW, angażowała się w działalność swojego koła w sołectwie Kamienna, poprzez współorganizację uroczystości patriotycznych, kościelnych, ale również rozrywkowych i integracyjnych. Brała także aktywny udział przy organizacji licznych kiermaszy, festynów, pikników rodzinnych, Dnia Kobiet, Dnia Dziecka, Mikołajek,    Koncertów kolęd czy akcji charytatywnych. Wielokrotnie była fundatorką fantów oraz nagród w konkursach i licznych licytacjach organizowanych przez KGW.

Jako Zastępczyni Burmistrza Namysłowa, Pani Ewelina Moniuszko-Czuczwara, zainicjowała również stworzenie forum wymiany doświadczeń i pomysłów dla działających na terenie Gminy kół gospodyń wiejskich. To działanie wynikało z głębokiego przekonania o ogromnym potencjale kobiet - mieszkanek wsi - jako liderek lokalnych społeczności, osób aktywizujących współmieszkańców, kultywujących lokalne tradycje i obyczaje. Chcąc docenić ich mądrość, doświadczenie i serdeczność, połączone z chęcią nieustannego doskonalenia oraz bezinteresownej pomocy drugiemu człowiekowi, postanowiła stworzyć im przestrzeń oraz możliwość swobodnego spotykania się.

W ten sposób, w 2022 roku, powstał Konwent Kół Gospodyń Wiejskich Gminy Namysłów, którego pomysłodawczyni - Pani Ewelina Moniuszko-Czuczwara - została Przewodniczącą.

W chwili obecnej, Konwent jednoczy 12 Kół z terenu gminy Namysłów, a jego ścisła i dobra współpraca z Panią Burmistrz, zaowocowała już wieloma ciekawymi i różnorodnymi przedsięwzięciami, polegającymi m.in. na: licznych spotkaniach organizacyjnych z przedstawicielkami Kół Gospodyń Wiejskich, przekazaniu KGW sprzętu i wyposażenia kuchni, organizacji „Pikniku z produktem polskim” oraz profesjonalnego Kursu Pierwszej Pomocy, organizacji Warsztatów Serowarskich, szkoleń wyjazdowych czy wydania na 2023 i 2024 rok Kalendarza Kół Gospodyń Wiejskich Gminy Namysłów.

Gmina Namysłów została w Plebiscycie doceniona natomiast za troskę o obszary wiejskie, wynikającą również z realizacji strategicznej zasady, mówiącej o równomiernym rozwoju obu części jej obszaru - miejskiej i wiejskiej. Dostrzeżono również wspólne, istotne działania na terenie naszej małej Ojczyzny, wspierające przedsiębiorczość członków Kół oraz samych mieszkańców, mobilizujące Ich do wyjścia z domu i oderwania się od codziennych zajęć, co stanowi wspaniały dowód na skuteczny i ciągły rozwój.

Laureaci plebiscytu zostali uhonorowani pamiątkowymi statuetkami i tytułami podczas I Ogólnopolskiej Gali Polskiego Związku Kół Gospodyń Wiejskich, która odbyła się w dniu 25 marca 2024 r. w Filharmonii Świętokrzyskiej.

Gratulujemy wszystkim nominowanym i wyróżnionym, dziękując za wkład w rozwój lokalnych społeczności oraz tak istotne wsparcie dla Kół Gospodyń Wiejskich!

 

Miasta partnerskie

Herb - Nebelschutz.jpegNebelschütz Herb - Linz.jpegLinz Herb - Hlucin.jpegHlučin Herb - Jaremcze.jpegJaremczeHerb - Kiskore.jpegKisköre Herb - Zagon.jpegZagon

Polecane