×
Wyszukaj w serwisie

Informacje dla rolników dotycząca szacowania strat w uprawach rolnych spowodowanych przez przymrozki wiosenne

Informujemy o możliwości składania wniosków o oszacowanie szkód w uprawach rolnych w wyniku wystąpienia niekorzystnych zjawisk atmosferycznych – przymrozków wiosennych.

Wnioski będą przyjmowane  w Urzędzie Miejskim w Namysłowie w terminie do dnia 23 maja 2024 r.

Przypominamy, że powierzchnią gospodarstwa rolnego, którą należy wpisać we wniosku jest powierzchnia zgłaszana do dopłat bezpośrednich w ARiMR. We wniosku należy:

  1. uwzględnić wszystkie uprawy i ich powierzchnię (również uprawy w których straty nie wystąpiły);
  2. oznaczyć we wniosku działki rolne (uprawy) na których wystąpiły szkody w związku z wystąpieniem przymrozków wiosennych (na których konieczne jest przeprowadzenie oględzin i szacowaniu szkód).

Do wniosku producent rolny musi dołączyć:

  • kopię wniosku o płatności bezpośrednie (wniosek złożony na rok 2024 r. do ARiMR) w celu informacji o powierzchni gospodarstwa rolnego ( jeżeli rolnik nie złożył dotychczas wniosku o dopłaty bezpośrednie w kampanii 2024r., musi to uczynić niezwłocznie i dostarczyć go do złożonego wniosku o oszacowanie szkód);
  • kopię zgłoszenia do systemu Identyfikacji i Rejestracji Zwierząt (IRZ)-jeżeli posiada zwierzęta.

Druk do pobrania na stronie Urzędu Gminy lub w Wydziale Rolnictwa i Gospodarki Nieruchomościami, budynek B, III piętro, Pokój 37.

Miasta partnerskie

Herb - Nebelschutz.jpegNebelschütz Herb - Linz.jpegLinz Herb - Hlucin.jpegHlučin Herb - Jaremcze.jpegJaremczeHerb - Kiskore.jpegKisköre Herb - Zagon.jpegZagon

Polecane