×
Wyszukaj w serwisie

Nabór członków Komitetu Rewitalizacji

Burmistrz Namysłowa zgodnie z przyjętą Uchwałą nr 16/IX/24 Rady Miejskiej w Namysłowie z dnia 27 maja 2024 r. w sprawie zasad wyznaczania składu oraz zasad działania Komitetu Rewitalizacji Gminy Namysłów, ogłasza nabór członków do Komitetu Rewitalizacji.

Komitet Rewitalizacji stanowi forum współpracy i dialogu interesariuszy rewitalizacji z organami gminy Namysłów oraz pełni funkcję opiniodawczo-doradczą Burmistrza Namysłowa w sprawach dotyczących przygotowania, prowadzenia i oceny rewitalizacji. Zasady wyznaczania składu oraz zasady działania Komitetu Rewitalizacji określa Uchwała nr 16/IX/24 Rady Miejskiej w Namysłowie z dnia 27 maja 2024 r. w sprawie zasad wyznaczania składu oraz zasad działania Komitetu Rewitalizacji Gminy Namysłów, ogłasza nabór członków do Komitetu Rewitalizacji.

Zgłoszenie chęci przystąpienia do Komitetu następuje na podstawie prawidłowo wypełnionego formularza zgłoszeniowego dostępnego w Biuletynie Informacji Publicznej www.bip.namyslow.eu oraz na stronie internetowej www.namyslowe.eu.

Nabór członków do Komitetu prowadzony będzie od 21 czerwca 2024 r. do 12 lipca 2024 r.

Zgłoszeń kandydatów na członków Komitetu Rewitalizacji dokonuje się w ww. terminie poprzez złożenie wypełnionego formularza zgłoszeniowego, stanowiącego załącznik nr 3 do Zarządzenia Burmistrza Namysłowa w sprawie ogłoszenia naboru członków Komitetu Rewitalizacji.

Wypełniony formularz należy złożyć:

- drogą mailową w postaci podpisanego skanu na adres promocja@namyslow.eu lub za pomocą elektronicznej skrzynki podawczej Urzędu Miejskiego w Namysłowie, na adres skrytek: ePUAP: /m2bs336gqp/SkrytkaESP, /m2bs336gqp/skrytka (w tytule wpisać „Komitet Rewitalizacji”),

- drogą pocztową na adres: Urząd Miejski w Namysłowie, ul. Dubois 3, 46-100 Namysłów (z dopiskiem „Komitet Rewitalizacji”, decyduje data wpływu),

- dostarczyć do sekretariatu Urzędu Miejskiego w Namysłowie, ul. Dubois 3, 46-100 Namysłów

Informacja o wynikach naboru członków do Komitetu Rewitalizacji zostanie umieszczona po jego zakończeniu w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Miejskiego w Namysłowie.

Członkowie Komitetu Rewitalizacji zostaną powołani w drodze zarządzenia przez Burmistrza Namysłowa.

 

Miasta partnerskie

Herb - Nebelschutz.jpegNebelschütz Herb - Linz.jpegLinz Herb - Hlucin.jpegHlučin Herb - Jaremcze.jpegJaremczeHerb - Kiskore.jpegKisköre Herb - Zagon.jpegZagon

Polecane